Missers bij wetten: mensen in de knel

De Tweede Kamer, ministeries en uitvoeringsorganisaties verliezen bij het uitvoeren van beleid te vaak de menselijke maat uit het oog.