NOS Nieuws

'Als dit het internet over gaat, breekt de pleuris uit'

Hoewel er vaak een beroep op de regelementen werd gedaan, kon dat niet voorkomen dat de zoomvergadering van de plannings- en eindigde in schelden en tieren.