NOS Nieuws

Drones verdelgen motten in Westlandse kassen

Bram Tijmons kreeg het idee om drones te laten jagen op motten, om zo zonder bestrijdingsmiddelen de bloemenkweek te beschermen.