Een toename aan kindhuwelijken in India door corona?

Schoolkinderen in India zijn maar wat blij mee als ze af en toe naar school kunnen. En het schoolhoofd ook: hij vreest dat vele meisjes door hun ouders worden uitgehuwelijkt als ze door de coronacrisis lang thuis blijven.