Evenementen met meer dan 100 bezoekers worden verboden. Ook moeten mensen thuisblijven als ze symptomen vertonen die kunnen wijzen op het coronavirus.