Voorzitter Hoge Raad geeft samenvatting in het Engels, publiek applaudiseert

De staat is verplicht om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Hoge Raad heeft dat geoordeeld in de Urgenda-zaak. Daarmee is het vonnis in de zaak definitief.