Juristen noemen kabinetsplannen stikstof onhoudbaar

NOS Nieuws Politiek

Juristen noemen de plannen van het kabinet juridisch onhoudbaar.