Een brandende accu kan, nadat deze is geblust, opnieuw ontbranden. Zelfs nog na enkele dagen.