Sinds zaterdag is 3400 hectare verzwolgen door de vlammenzee op het Spaanse eiland.