NOS Nieuws

Wat doen boeren tegen de droogte op hun land?

Sommigen kopen een grote beregeningsinstallatie, maar beregenen met oppervlaktewater mag vanwege de droogte niet overal. In het Twentse Haaksbergen wordt, als test, restwater van de rioolwaterzuivering naar de maisvelden gepompt.