'De oceaan is zo machtig, wat komt deze man doen met die kleine plantjes?'

Jaarlijks verliest Suriname vele vierkante meters land aan de zee. Voor aanleg van dure dijken is geen geld. Daarom wordt nu de mangrove ingezet als wapen tegen zeespiegelstijging.