NOS Nieuws

Getergde Rutte: niets toegedekt

De minister-president zegt dat er afspraken waren gemaakt met Planbureau voor de Leefomgeving over de datum waarop de klimaatcijfers naar buiten zouden komen, om het kabinet tijd te geven voor een reactie.