Drie sociale initiatieven mochten de prijs in ontvangst nemen: 'Een blijk van erkenning'.