De Algemene Rekenkamer kijkt terug op de inkomsten en uitgaven van het Rijk over 2018.