Levenslang achtervolgd door klein drugsvergrijp: New Jersey wil dat aanpakken

NOS Nieuws Buitenland

In de VS is een wet aangenomen voor hervorming van het strafrecht waardoor lagere straffen mogelijk zijn. Dat past in een bredere trend: ook afzonderlijke staten zijn bezig met strafrechthervormingen, zoals New Jersey.