Levenslang achtervolgd door klein drugsvergrijp: New Jersey wil dat aanpakken

In de VS is een wet aangenomen voor hervorming van het strafrecht waardoor lagere straffen mogelijk zijn. Dat past in een bredere trend: ook afzonderlijke staten zijn bezig met strafrechthervormingen, zoals New Jersey.