Minister Bruins legt in het debat van 31 oktober in de Kamer uit dat hij wist dat het slecht ging met de ziekenhuizen maar dat hij tot het laatst toe ook rekening hield met andere scenario's dan een faillissement