'Het had niet beter gekund. De Staat is echt weggevaagd'

De Nederlandse Staat moet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.