De meeste Armeniërs die in Nederland asiel aanvragen, krijgen dat niet. Volgens onderzoek van Solid Road weten veel asielzoekers dit van tevoren al.