Bij mediation denk je al snel aan scheidingen of arbeidsconflicten, maar mediators zijn ook actief voor gemeenten. Lokale overheden schakelen steeds vaker deze tussenpersoon in om te bemiddelen bij conflicten.