Nederlandse broeikasgasvoetafdruk met 8% gestegen

Het gaat goed met de Nederlandse economie, maar onze welvaart heeft wel effect op de broeikasgasafdruk. Van ons eigen land, maar ook van andere landen.