Wat valt er voor defensie te verdedigen in de ruimte?

De Nederlandse defensie wil de ruimte in. Ons leven is inmiddels zo verweven met satellietcommunicatie dat de infrastructuur in de ruimte verdedigd moet worden, zo redeneert defensie. Maar wat valt er te verdedigen in de ruimte?