'Hij moet het woord niet noemen'

Aangepast

Een monnik van de radicale Ma Ba Tha - beweging waarschuwt de paus om het niet over de Rohingya te hebben.