Vanaf vandaag staat de reuzenberenklauw op de zwarte lijst. Dat betekent dat het verboden is de plant te verhandelen en de overheid verplicht is om 'm te bestrijden.