Segers en COC: het was een goed gesprek

De ChristenUnie heeft met het oog op de kabinetsformatie een bezoek gebracht aan het COC in Amsterdam. De onderhandelaars Segers en Schouten spraken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de positie van homoseksuelen.