Reconstructie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van het fatale incident bij de schietoefening in Ossendrecht.