NOS Nieuws

Dordrecht is kwetsbaar bij een dijkdoorbraak

Wat als een dijk bij Dordrecht het begeeft? Dan lopen zo'n 100.000 mensen gevaar. Iedereen evacueren is waarschijnlijk niet mogelijk. Veel mensen zullen zichzelf in veiligheid moeten brengen. Dat staat in een evaluatie van de veiligheidsregio.