'Wetboek strafrecht geen museum voor in onbruik geraakte artikelen'

Minister van der Steur over het schrappen van het artikel in het Wetboek van Strafrecht over belediging van een bevriend staatshoofd. Het artikel is volgens Van der Steur achterhaald. D66 wil ook het verbod op beledigen van de Koning schrappen, daar kijkt het kabinet nog naar.