René Hagen, lector brandpreventie bij het Instituut Fysieke Veiligheid, over wat er nodig is om te voorkomen dat het aantal slachtoffers onder ouderen bij brand oploopt.