Het Zuid-Hollandse eiland wil dat bereiken met zeventig windmolens, een getijdencentrale en een duurzaam tankstation met waterstof.