Dit is een nieuwsbericht van
Omroep West

Parkeren in gedrang door nieuw fietspad: 'Ze doen of auto niet bestaat'

Bewoners van de Haagse Kranenburgweg maken zich ernstig zorgen over een gebrek aan parkeerplekken als de gemeente haar plannen voor een snelle fietsverbinding doorzet. 'Het lijkt soms wel of auto's niet bestaan voor de gemeente', klinkt het uit de buurt. 'Maar mensen hebben die auto gewoon nodig voor hun werk.'

Door de aanleg van de snelle fietsverbinding naar de kust zou het aantal parkeerplekken flink minder worden. En dat terwijl de parkeerdruk in de wijk net onder controle leek te zijn door eerdere aanpassingen van de weg. De buurtbewoners van de Kranenburgweg laten het er niet bij zitten.

Ze hebben de handen ineengeslagen in een laatste poging het tij te keren, want eerdere gesprekken met de gemeente liepen op niets uit. Ze zijn een petitie begonnen waarin buurtbewoners zelf kunnen aangeven wat hun voorkeur heeft: de drie opties van de gemeente of het alternatieve plan van de buurt zelf.

Samenwerken met bewoners

'We hopen dat onze petitie met het bewonersvoorstel en andere acties ertoe gaan leiden dat de gemeente nu wel actief wil gaan samenwerken met de bewoners', zegt woordvoerder Heleen van 't Spijker. 'En dan hopen we dat ze ook voor andere opties openstaan.' Volgens Van 't Spijker heeft de gemeente Den Haag het alternatieve plan niet willen ontvangen van de bewoners.

De kern van het probleem is dat de auto's langs de Kranenburgerweg in alle varianten van de gemeente anders geparkeerd moeten worden. Daardoor zou er volgens de gemeente voldoende ruimte moeten komen voor het nieuwe, snelle fietspad en voor meer groen. Maar des te minder ruimte is er dan om te parkeren, vrezen de buurtbewoners.

'Er verdwijnen dan 110 plekken omdat de auto's allemaal achter elkaar moeten gaan parkeren. Nu staan ze haaks op de stoep', legt Van 't Spijker uit. 'Als de auto's achter elkaar moeten staan, zijn er minder plekken langs de Kranenburgweg en zal de parkeerdruk in rest van de wijk weer toenemen.'

Daarom heeft de wijk een alternatief plan voor de fietsroute gemaakt waarbij de auto's haaks op de stoep blijven parkeren zodat er genoeg ruimte om te parkeren overblijft.

Schets van het alternatieve plan van de buurtbewoners

Het frustreert de wijk dat de gemeente Den Haag het belangrijk vindt dat buurtbewoners meepraten over gemeentelijke plannen, maar dat er vervolgens 'niet geluisterd' wordt. 'Het is niet zo dat we helemaal niks willen van wat de gemeente van plan is', zegt Van 't Spijker. 'Maar neem ons in ieder geval serieus over die parkeerplekken. Hoe serieus moeten we die participatie anders nog nemen?'

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat participatie een complex proces van belangenafwegingen is. Dat proces heeft ook hier plaatsgevonden en is ook nog niet af, laat de gemeente weten. 'De gemeente gaat zeker nogmaals in gesprek met de buurtbewoners en zal zeker kijken naar de haalbaarheid van alternatieven.' Daarbij merkt de gemeente wel op dat er niet alleen naar parkeren gekeken wordt, maar bijvoorbeeld ook naar de veiligheid van de fietser. 'We kunnen niet aan ieders wens voldoen.'

'Haaks parkeren niet veilig genoeg'

Vanuit het standpunt van de gemeente is het alternatief van de bewoners moeilijk omdat daarin te weinig ruimte voor extra groen zou zijn. Bovendien zou haaks op de stoep parkeren volgens de gemeente niet veilig genoeg zijn voor de fietsers. 'Bij haaks-parkeren is het zicht op de rijweg namelijk minder en zijn er veel stekende bewegingen op de rijweg. Dat is onveilig voor de fietser.'

Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens die partij kan de sterfietsroute er ook komen zonder dat er veel dingen in de parkeersituatie veranderen. 'En dat is heel belangrijk. Veel mensen uit de aangrenzende straten parkeren ook op de Kranenburgweg', schrijft de partij.

Deel artikel: