Dit is een nieuwsbericht van
Omroep West

Reddingsplan LangeLand Ziekenhuis hangt aan zijden draadje

Het reddingsplan voor het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis hangt aan een zijden draadje. Reden: het Waarborgfonds voor de Zorgsector ziet het toekomstplan niet zitten en weigert akkoord te gaan. Dat bevestigen bronnen aan Omroep West. Een erg belangrijk onderdeel van het reddingsplan is een fusie met het HagaZiekenhuis, maar het Waarborgfonds is bang dat het Haga door zo'n fusie zelf ook in financiële problemen komt.

Het Waarborgfonds is een soort Nationale Hypotheek Garantie voor de zorgsector, maar dan voor leningen en niet voor hypotheken. Als het Waarborgfonds voor een lening garant staat, is de rente op zo'n lening lager. Dat scheelt dus veel geld voor de zorginstelling.

Het LangeLand Ziekenhuis vormt nu samen met het Delftse Reinier de Graaf Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis in Den Haag, de Reinier Haga Groep. Reinier de Graaf en Haga hebben allebei leningen waarvoor dat fonds garant staat. Het LangeLand in Zoetermeer niet, omdat dat ziekenhuis er financieel slecht voor staat. Het ziekenhuis heeft wel leningen, maar daarvoor staan het Reinier de Graaf en het Haga garant.

Risico wordt te groot

De Reinier Haga Groep wil uit elkaar. Er liggen plannen waarin het HagaZiekenhuis fuseert met het LangeLand Ziekenhuis. Maar nu komt het: omdat het Haga leningen heeft waarvoor het Waarborgfonds garant staat, kijkt dat fonds wat de gevolgen van zo'n fusie zijn voor het Haagse ziekenhuis. En die conclusie luidt: 'Het risico wordt te groot, de continuïteit van de zorg komt in gevaar. Wij zijn tegen.'

Van de drie ziekenhuizen in de Reinier Haga Groep doet het Reinier de Graaf het het beste, daarna komt het HagaZiekenhuis en onderaan bungelt het LangeLand. Het HagaZiekenhuis redt het financieel op zich goed, maar echt florissant is de begroting niet. Het LangeLand is financieel een drama. Het Waarborgfonds is bang dat als die twee ziekenhuizen samen gaan, er zodadelijk een club ontstaat die nauwelijks een buffer heeft om problemen op te vangen.

Faillissement ligt op de loer

Interimdirecteur Pier Eringa van het LangeLand Ziekenhuis heeft meerdere malen gezegd dat een fusie met het HagaZiekenhuis de enige optie is om te blijven bestaan. Het ziekenhuis in Zoetermeer zit diep in de schulden en dat zou met een toekomstplan waar Omroep West eerder dit jaar over publiceerde verleden tijd zijn. Maar als die plannen niet uitgevoerd kunnen worden en de Reinier Haga Groep ophoudt te bestaan, gaat het Zoetermeerse ziekenhuis failliet.

Er is nog een andere optie: verander de plannen die er liggen. Pal naast het LangeLand Ziekenhuis ligt het Reinier Haga Orthopedisch Centrum. Maar dit centrum draait niet echt goed en levert minder geld op dan gedacht. Er zijn partijen die nu zeggen: doek dat orthopedisch centrum op en zet het LangeLand Ziekenhuis in dat gebouw.

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Belangrijke aanleiding om hier serieus over na te denken is de nieuwbouw die in Zoetermeer gepleegd moet worden. Het huidige pand van het LangeLand Ziekenhuis is zwaar verouderd. In de huidige plannen staat nu dat er zo'n 75 miljoen euro nodig is om een nieuw pand neer te zetten. Maar dat zijn cijfers uit begin dit jaar. Inmiddels zijn alle kosten al gestegen. En als de rente op leningen die nodig zijn ook verder doorstijgt wordt die nieuwbouw veel duurder dan begroot.

Door het orthopedisch centrum op te offeren kunnen de kosten voor nieuwbouw fors omlaag, is de gedachte. Dan komt er namelijk een modern gebouw leeg te staan wat voor een belangrijk deel precies is wat het LangeLand nodig heeft. Maar de meningen zijn wel flink verdeeld. Toch wordt over deze optie nu gesproken aan de onderhandelingstafel.

Verzekeraars spelen belangrijke rol

Niet alleen banken spelen een belangrijke rol, ook verzekeraars hebben een heel dikke vinger in de pap. Een bank heeft geen zorgplicht, zoals dat officieel heet. Verzekeraars hebben die zorgplicht wel. Zij moeten zorgen dat de (ziekenhuis)zorg in een regio voor iedereen toegankelijk is en blijft. En die verzekeraars zien het plan wat er ligt wel zitten. Ze hebben kritische kanttekeningen, maar ze zaten zelf aan tafel toen de plannen werden gemaakt.

Ook is afgesproken dat de verzekeraars twintig miljoen euro steken in het redden van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis. Die hele operatie kost in totaal zo'n zestig miljoen euro. De rest, dus veertig miljoen euro, wordt opgehoest door het Reinier de Graaf en het Haga. Maar dan is er alleen nog maar een ziekenhuis. Verzekeraars financieren geen nieuwbouw, dat doen banken.

Of er gebeurt helemaal niets

Er is nog een derde scenario mogelijk: de Reinier Haga Groep blijft gewoon bestaan en gaat niet uit elkaar. In dat geval verandert er eigenlijk niets. Behalve dan dat het Reinier de Graaf erg ongelukkig is, omdat het niet als zelfstandig ziekenhuis verder kan. Dat laatste gaat dan scheve gezichten opleveren en dat is niet bevorderlijk voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen.

De deadline voor het presenteren van een definitief plan staat op 31 oktober. Dan zou alles linksom of rechtsom rond moeten zijn. Wat die deadline waard is valt nog te bezien. De D-day datum is inmiddels al heel vaak opgeschoven en het is niet denkbeeldig dat dat nu weer gaat gebeuren. En ondertussen moddert het LangeLand Ziekenhuis door. Personeel is nauwelijks te krijgen en loopt zelfs weg, omdat er bij andere - financieel gezonde - ziekenhuizen met een duidelijke toekomst genoeg banen te vinden zijn.

Deel artikel: