Dit is een nieuwsbericht van
Omroep West

Canadees bedrijf wil in Groene Hart tóch naar gas gaan boren

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is tegen het boren naar gas onder het Groene Hart. Het Canadese bedrijf Vermilion was onlangs in Woerden om de plannen voor de gaswinning met betrokken gemeenten te bespreken. Een plan dat het concern ondanks de huidige ophef in Groningen toch wil doorzetten. Bodegraven-Reeuwijk was in het verleden voorstander van het boren bij het gasveld in Waarder, maar inmiddels is hier volgens de gemeente geen politieke meerderheid meer voor.

De plannen voor het boren naar gas gaan al terug naar de vorige eeuw. In 1986 werd het veld namelijk ontdekt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het veld, Papekopveld genaamd, ligt voor het grootste gedeelte onder het Groene Hart in de provincie Utrecht, maar er zou geboord gaan worden bij Waarder in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De minister van Economische Zaken heeft in 2009 ingestemd met het winnen van olie en gas in Waarder. Twee jaar later werd door de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de mijnbouwlocatie. Dit tot grote ongerustheid van voornamelijk de bewoners van de wijk Molenvliet in Woerden. Het gasveld ligt namelijk voor het grootste gedeelte onder deze wijk. De bewonersgroep 'Laat Woerden Niet Zakken' voerde geregeld actie tegen de gaswinning.

Geen medewerking verlenen aan boringen

Met succes, want in 2017 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen en het college van de gemeente opgedragen om geen medewerking te verlenen aan boringen in het Groene Hart of het Papekopveld. Het standpunt is in de recent door de gemeente vastgestelde Toekomstvisie herhaald.

Ondanks de weerstand wil het Canadese Vermilion toch graag boren in het Papekopveld. Vandaar dat een delegatie van het bedrijf onlangs op het gemeentehuis in Woerden is geweest om met de wethouders van die gemeente en die van Bodegraven-Reeuwijk te praten, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief van wethouder Jan Leendert van den Heuvel (SGP).

Van alle juridische middelen gebruik maken

In het gesprek heeft Vermilion volgens de wethouder aangegeven dat er nog meerdere stappen genomen moeten worden voor het Canadese bedrijf gas kan gaan winnen. Er moet een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd worden naar de gevolgen van de gaswinning, er moet een aangepast winningsplan worden ingediend bij de minister en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet een postzegelbestemmingsplan aannemen voor de boorlocatie bij Waarder.

De kans dat het Vermilion gaat lukken om de benodigde vergunningen voor de gaswinning te krijgen lijken dan ook klein te zijn. Wethouder Van den Heuvel laat in ieder geval weten van alle juridische middelen gebruik te gaan maken. 'Onze gemeente kan als belanghebbende gebruik maken van het adviesrecht over het winningsplan en kan desgewenst tegen een vastgesteld plan beroep instellen. De procedure rond de MER biedt eveneens mogelijkheden voor zienswijzen en beroep waarvan desgewenst gebruik gemaakt kan worden.'

Deel artikel: