Dit is een nieuwsbericht van
Rijnmond

Rotterdamse politiek wil nóg meer maatregelen tegen messengeweld jongeren: vooral preventie of toch ook meer camera's en gericht fouilleren?

De Rotterdamse politiek is geschokt door de fatale ruzie in de Beverwaard waarbij de 15-jarige Joshua werd doodgestoken. Tijdens een stille tocht riepen buurtbewoners de politiek om hulp bij de aanpak van het probleem. Raadsleden zeggen dat er al veel in werking is gesteld, maar dat er nog wel meer nodig is. Als het gaat om preventieve maatregelen is iedereen wel voor, maar over méér inzet van camera’s of gericht preventief fouilleren is nog altijd verschil van mening tussen de politieke partijen.

De afgelopen maanden is gewerkt aan het uitbreiden van het aantal jeugdwerkers. Zij moeten zorgen dat jongeren die met messen op straat rondlopen en daarmee dreigen snel in beeld komen bij de instanties. Ook is er in de gemeenteraad een oproep gedaan voor meer wijkagenten. Vorige maand is de campagne 'Geweldig Rotterdam' gestart. Wetenschappers, jongeren en rolmodellen gaan gesprekken en workshops voor jongeren houden. De bedoeling is om jongeren een helpende hand te bieden en afstand te laten nemen van messengeweld.

Lees meer:

Er wordt ook al intensiever samengewerkt tussen allerlei instanties die zich bezighouden met het bestrijden van het messengebruik onder jongeren. Het Openbaar Ministerie, jongerenwerk en welzijnsorganisaties zijn een paar van de instanties die meer informatie met elkaar uitwisselen. Maar dat moet nog beter, zegt Vincent Karremans, fractievoorzitter van de Rotterdamse VVD.

"Bijvoorbeeld bij scholen. Die leraren weten vaak wat er speelt met jongeren die mogelijk messen bij zich dragen. Maar dat moeten ze wel kunnen doorgeven aan de politie, jeugdwerkers of aan de reclassering. Nu staat de privacywetgeving dat vaak in de weg. Dan kunnen ze niet zomaar gegevens uitwisselen of werken ze op een andere manier langs elkaar heen. Dat moet echt anders."

Ook raadslid Steven Lammering van de PvdA kent voorbeelden van waar het niet goed is gegaan. "Ik weet van een jongen die was opgepakt, maar de school wist er niets van af. Hij kwam een dag later terug en werd als een held onthaald. Als ze op school hadden geweten dat dat speelde, hadden ze de klas erop voor kunnen bereiden dat wat hij had gedaan fout was. Dat was simpel als de communicatie beter was geweest.”

Lees meer:

'Meer camera’s en preventief fouilleren'

Leefbaar Rotterdam vindt dat er 'zero tolerance' moet zijn tegen messengeweld. De partij heeft samen met Leefbaar-fracties uit andere gemeenten in de regio een brandbrief geschreven aan minister Grapperhaus van justitie. Daarin pleiten ze voor een verbod voor jongeren onder de 18 jaar om messen te kunnen kopen. Ook vragen ze aan de minister om gericht preventief fouilleren mogelijk te maken.

Karremans: “Preventief fouilleren zijn we nu na corona weer aan het opvoeren. Dat hebben we door corona minder ingezet, omdat je met de anderhalve meter afstand zat." De VVD pleit verder voor meer veiligheidscamera’s om daders een gezicht te geven en snel te kunnen opsporen als ze zich schuldig maken aan messengeweld.

Ook doet Leefbaar Rotterdam een oproep aan ouders van jongeren. “Laat je ouderlijk gezag gelden. Let beter op je kinderen, maak zaken bespreekbaar. Het liefst zie ik nog dat ouders zich gaan organiseren in appgroepen om hierover te praten. Alleen als politiek, als overheid of als buurtwerker ga je deze strijd niet winnen”, zegt Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Robert Simons.

Weerstand tegen meer camera's

Bij andere partijen in de gemeenteraad wordt over inzet van camera’s en preventief fouilleren anders gedacht. D66 in de Rotterdamse gemeenteraad is tegen het preventief fouilleren. “Dat is iets wat we in Rotterdam nu al heel lang doen, maar we weten ook dat wel driehonderd mensen gefouilleerd moeten worden om een mes aan te treffen. Dat zet geen zoden aan de dijk", zegt raadslid Nadia Arsieni. "We kunnen meer messen van de straat halen als je meer jongeren spreekt en voorlichting geeft over de gevaren van messen."

De PvdA in de Rotterdamse raad is ook geen voorstander van camera’s en fouilleeracties, maar ziet voor dit messengeweld onder jongeren naast meer preventie wel een uitzondering. Verder pleit PvdA-raadslid Lammering voor meer preventie. “Je moet het vertrouwen bij deze jongeren weer opbouwen op plekken waar je met ze in contact kan komen, bijvoorbeeld bij sportverenigingen. Dat vertrouwen heb je normaal thuis.”

De PvdA snapt de oproep van de ouders om meer hulp van de politiek. “Zeker vandaag de dag met alle informatie online. Dat is een factor met grote invloed op de jongeren. Het is inderdaad zaak om de ouders te ondersteunen bij het opvoeden, door bijvoorbeeld workshops en het opbouwen van de vertrouwensband om ervoor te zorgen dat die jongeren geen messen meer dragen.”

D66 vindt dat de jonge veelplegers van messengeweld aangepakt moeten worden. Dat kan volgens de partij ook goed, omdat deze jongeren bij de handhaving en de jongerenwerkers in het zicht zijn. Raadslid Arsieni: "De rest zijn jongeren die meelopers zijn. Die zouden met voorlichting of andere activiteiten van de straat gehaald moeten worden. Eerder werd in de gemeenteraad een plan van D66 aangenomen om die jongeren bokslessen te geven. De PvdA kwam met het voorstel om jongeren te stimuleren met muziek en video’s maken."

Lees meer:

Deel artikel: