Dit is een nieuwsbericht van
Omroep Zeeland

Tweede Kamer unaniem: Westerscheldetunnel in 2025 tolvrij

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben vannacht voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel gestemd. In 2025 moet de tunnel tolvrij zijn voor personenvervoer. ChristenUnie, CDA, SGP, SP en BBB dienden eerder op de avond samen een motie in. Bijkomende voorwaarde is dat de provincie een financiële bijdrage zal leveren.

Tolplein van de Westerscheldetunnel

In de motie verzoeken de partijen de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij te maken voor personenauto's en motoren. Het geld dat daarvoor nodig is moet deels uit het Nationaal Groeifonds worden gehaald. Dat is een investeringsfonds van de overheid met als doel te investeren in projecten die zorgen voor economische groei. Daarnaast wordt ook nog een "redelijke bijdrage" gevraagd van de provincie Zeeland. Daarover moet nog wel met de provincie overlegd worden.

In gesprek

Gedeputeerde Harry van der Maas wil daar zo snel mogelijk over praten. "Ik wil met de minister (Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat red.) over die redelijke bijdrage in gesprek. Want in de afgelopen 19 jaar hebben wij een forse bijdrage geleverd. Dus Zeeland heeft dat al gedaan en wij hebben twee onderzoeken die we in opdracht van het ministerie moeten uitvoeren zelf betaald. En onze middelen zijn beperkt."

Toch is het volgens Van der Maas niet zo dat de provincie niets wil bijdragen. "We gaan daar serieus naar kijken maar ik vraag wel begrip in Den Haag voor de financiële situatie in Zeeland. We zitten niet ruim bij kas."

Opvallend

Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP diende de motie in maar werd opvallend genoeg geïnterrumpeerd door fractievoorzitter Caroline van der Plas van de BBB: "Dit verbaast mij wel eerlijk gezegd. Ik heb gisteravond aan het CDA gevraagd, nadat ik opving dat er iets gedaan zou worden met de Westerscheldetunnel, om ons en de SP erbij te betrekken. Dat is niet gebeurd en dat vind ik niet netjes." Uiteindelijk werd de motie ook door de BBB en SP mede ondertekend.

Rechtvaardig

De partijen vroegen in de motie voor een eerdere afschaffing van de tunneltol, omdat dat "niet alleen rechtvaardig is, maar ook sociale en economische voordelen biedt voor de Zeeuwen en Zuidwest-Nederland.

De indieners van de motie vragen zich wel af of het verstandig en mogelijk is de tunnel ook al eerder tolvrij te maken voor vrachtverkeer. Door afschaffing van de tol zou het drukker kunnen worden. Dat heeft dan weer gevolgen voor de stikstofuitstoot.

Tot voor kort leek niemand er meer rekening mee te houden dat de Westerscheldetunnel eerder tolvrij zou worden. In het regeerakkoord dat in december verscheen staat de passage dat de Westerscheldetunnel pas in 2030 tolvrij wordt.

Deel artikel: