RTV Utrecht

Tien Utrechtse gemeentes vrezen dat de provincie hen te weinig ruimte geeft om woningen te bouwen. In een brief aan het provinciebestuur vragen zij dan ook om de regie voor woningbouw zoveel mogelijk bij hen te laten.

De brief is ondertekend door Wijk bij Duurstede, Oudewater, Montfoort, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Ronde Venen, De Bilt, Lopik, IJsselstein, Vijfheerenlanden en Woerden. De gemeentes hebben plannen om tot 2040 in totaal 25.000 woningen te bouwen, die zich voor een belangrijk deel buiten de stads- of dorpskernen bevinden.

Daarvoor hebben zij wel medewerking nodig van de provincie. Die werkt nu aan een interimverordening en omgevingsvisie. De gemeentes vrezen dat die zo strikt worden, dat het lastig of onmogelijk wordt om de woningen te bouwen.

Zo zijn de gemeentes onder meer bezorgd dat de mobiliteitseisen te zwaar worden. Ze vrezen dat de provincie een nieuwbouwwijk tegen kan houden als bijvoorbeeld blijkt dat daardoor de verkeersdruk op de omliggende provinciale wegen te veel toeneemt.

In de brief schrijven de gemeentes dat er zo'n grote achterstand aan woningen is dat er nu een inhaalslag moet worden gemaakt. Daarbij moet het principe "lokaal wat kan, provinciaal wat moet" leidend zijn. "Wij hopen op een werkbare verordening, met oog voor de lokale woonbehoefte, die leidt tot versnelling van de bouwproductie", schrijven de gemeentes dan ook.