Dit is een nieuwsbericht van
RTV Utrecht

Utrechtse gemeenteraad wenst waslijst aan uitzonderingen op plan betaald parkeren

De Utrechtse coalitie is verdeeld over het invoeren van betaald parkeren in de hele gemeente. D66 en ChristenUnie willen en lijst aan uitzonderingen toevoegen aan de plannen. Ook de oppositie is kritisch en wil de plannen schrappen.

Het was een marathondebat in de Utrechtse raad. Het begon ’s ochtends om 09.00 uur. Om 23.00 uur was het debat nog niet over de helft en werd de vergadering geschorst. Het laat zien dat in de raad het plan net zo gevoelig ligt als bij bewoners. Een deel van die bewoners diende een petitie in. Binnen twee dagen haalden de actievoerders 1100 handtekeningen op.

Tussen nu en 2034 moet in de hele stad betaald parkeren worden ingevoerd. Daarnaast wordt de draagvlakmeting afgeschaft. Het besluit viel tijdens de coalitieonderhandelingen. De ideeën komen uit de koker van GroenLinks en Student & Starter. Dat zijn de enige partijen die het voorstel onvoorwaardelijk steunen.

Coalitiepartij PvdA zou het zelf niet bedacht hebben, maar de partij is toch redelijk mild over het voorstel van wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Minder mild zijn D66 en de ChristenUnie. Rik van der Graaf (CU) blijkt niet doof voor het massale protest uit de samenleving. Duizend mensen stuurden bezwaren naar de gemeente.

En dus moeten volgens veel partijen in de raad uitzonderingen gemaakt worden voor specifieke doelgroepen zoals politie-, ambulance-, brandweermedewerkers, ziekenhuispersoneel en mensen met een laag inkomen. .

De ChristenUnie stelt dat het plan valt of staat met het aanbod van alternatieven, zoals deelvervoer en ov. Van der Graaf: “Als we dit gaan doen, dan hoort een goed alternatief erbij.” Hij twijfelt of het gaat lukken om die alternatieven tijdig klaar te hebben.

Het is een bespottelijk plan. Het enige doel is geldklopperij, de auto als melkkoe

Marijn de Pagter (VVD)

Joost Vasters van coalitiepartij D66 steunt het plan, maar wil wel tussentijds evalueren. "D66 blijft kritisch op de uitvoering de komende jaren. Onze belangrijkste wens is om in volgende raadsperiodes het beleid bij te kunnen sturen op basis van evaluaties van de effecten van dit parkeerbeleid." Hij benadrukte dat de invoering gestopt kan worden als de effecten onvoldoende zijn. Het zorgde letterlijk voor een boos gezicht bij coalitiegenoot GroenLinks.

Opbrengsten betaald parkeren

De opbrengsten van betaald parkeren in de hele stad zijn opgenomen in de begroting. Elke aanpassing van het plan kost geld en dat is er niet. Charlotte Passier van Volt omschreef het als volgt: “We staan met onze rug tegen de muur.” De kans is aanwezig dat wethouder Lot van Hooijdonk niet tegemoetkomt aan de wensen van de coalitiegenoten, maar dat ChristenUnie en D66 dan niet tegen het voorstel durven te stemmen omdat er dan een extra gat valt in de begroting. En die kampt al met grote tekorten.

Opvallend is nog het idee van de ChristenUnie om de parkeerbelasting voor SUV's en jeeps te verhogen. Volt steunt dat plan, maar wil dat de extra opbrengst dan gebruikt wordt om korting te geven aan kleine auto’s.

'Geldklopperij'

En dan de rest van de oppositie. Die is laaiend over de plannen, met voorop de VVD. Marijn de Pagter zei: “Het is een bespottelijk plan. Het enige doel is geldklopperij, de auto als melkkoe.”

Het debat kende twee verschillende delen. In de avond ging het over de inhoud van het plan. In de ochtend sprak men over de vraag of de manier waarop het college het plan wil invoeren wel legitiem is. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk heeft de raad het plan goedgekeurd door in te stemmen met het coalitieakkoord. Nu is er alleen nog een wijziging van de parkeerverordening nodig, dat is een belastingbesluit. Besluiten over belastingen zijn niet referendabel.

Tekst gaat door na de foto:

De oppositie wist af te dwingen dat er eerst een juridisch onderzoek plaatsvond. Een advocaat keek naar de procedure en noemde die ‘verdedigbaar’. Onder andere GroenLinks, PvdA en de wethouder legde dit uit dat ze niets fout aan het doen zijn. De oppositie ziet dat anders.

Wat de wethouder doet is bewoners doelbewust buiten spel zetten, op een laakbare manier

Gert Dijkstra (EenUtrecht)

Marijn de Pagter (VVD) beschuldigt het college ervan dat ze een geitenpaadje gebruiken om betaald parkeren in te voeren. De Pagter uitte zijn frustratie over het gebrek aan inspraak en betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit besluit, en riep op tot intrekking van het voorstel.

Gert Dijkstra van EenUtrecht sloot zich hierbij aan. “Wat de wethouder doet is bewoners doelbewust buitenspel zetten, op een laakbare manier”, zei Dijkstra. “Ze helpt de lokale democratie om zeep en geeft daarmee op volstrekt ontoelaatbare wijze Utrechters het gevoel dat de overheid zich niets aantrekt van wat de burger vindt.” Hij pleitte nogmaals de Utrechters de kans te geven hun mening te uiten via een referendum.

Wegens tijdgebrek kreeg de wethouder niet de kans om te reageren op de kritiek van onder andere haar eigen coalitiegenoten. Het debat gaat op 21 maart verder, met de bijdrage van de wethouder.

Eerder deze week deelden politie en bedrijven hun zorgen over het nieuwe parkeerbeleid. Bekijk hier de video:

Agenten en bedrijven maken zich grote zorgen om parkeerbeleid in Utrecht

Deel artikel: