Dit is een nieuwsbericht van
RTV Utrecht

Bezorgde inwoners in Zeist bijgepraat over vliegroute over de provincie: 'Hopelijk kunnen we het nog tegenhouden'

Gisteravond verzamelden zich bezorgde bewoners in het gemeentehuis van Zeist voor een informatieavond, georganiseerd door Stop4deroute, een lokale actiegroep die zich inzet tegen de vierde aanvliegroute richting Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil deze nieuwe aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen aanleggen over de provincies Gelderland en Utrecht naar Schiphol. Vanuit de actiegroep is de boodschap duidelijk: we moeten de vierde aanvliegroute stoppen.

'Messen zijn geslepen'

De tribune van de raadszaal is gevuld en er worden zelfs mensen geweigerd, omdat de zaal vol is. Alle bezoekers zijn druk met elkaar in gesprek. "De messen zijn geslepen", klinkt het. "Ik heb soms het idee dat ik nu al onder een aanvliegroute woon", vertelt één van de bezoekers. Een ander vat de sfeer van de avond samen: "Hopelijk kunnen we de plannen nog tegenhouden." Het is duidelijk dat het publiek eensgezind is. Op het moment dat de informatieavond start, worden de kladblokken, pennen en printjes met informatie uit de tassen gehaald.

Wethouder Wouter Catsburg opent de avond. “Sinds vorig jaar ben ik ook wethouder luchtvaartzaken geworden, een onderwerp dat bij gemeentes in deze regio tot een jaar geleden eigenlijk geen issue was. Dat merken we. We worden gevoed door de provincie en daar zie je het ook, ze hebben nooit eerder met deze materie te maken gehad. Dat is een zoektocht voor de gemeente. Mooi dat stop4deroute dit initiatief hebben genomen, want het leeft en dat zien we.”

Informatiebijeenkomst vierde aanvliegroute

Catsburg geeft aan dat het onderwerp ook al is opgepakt door raadsleden. D66 en GroenLinks hebben een zogenoemde 'motie vreemd aan de orde van de dag' ingediend. Deze zal vanavond behandeld worden in de raad. Zij verzoeken het college onder meer om samenwerking te zoeken met de provincie Utrecht en omliggende gemeenten om in de kerngroep luchtvaart en/of toekomstig overleg bij het Rijk het risico op grote milieuhinder en geluidsoverlast door de nieuwe aanvliegroute Schiphol kenbaar te maken.

Infrastructuur en Waterstaat

Ambtenaar Rudy Megens komt namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer vertellen over de herziening van het luchtruim. Volgens de plannen krijgt Defensie meer ruimte in het noorden van Nederland, terwijl de burgerluchtvaart meer ruimte krijgt in het zuiden. Deze herziening heeft als doel de routes van en naar Schiphol te verkorten, waardoor het brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende uitstoot worden verminderd.

“Een van de belangrijkste voordelen van de herziening is dat vliegtuigen op grotere hoogte zullen vliegen en kortere dalingen zullen maken, wat resulteert in minder geluidsoverlast voor omwonenden”, zegt Megens. Hoewel er op dit moment nog weinig concrete informatie beschikbaar is over de mogelijke gevolgen van de geplande vierde aanvliegroute, wordt verwacht dat er eind dit jaar een schetsontwerp klaar zal zijn. Op dat moment zullen de effecten beter in kaart gebracht kunnen worden.

40.000 handtekeningen

Lenneke Kok uit Doorn spreekt haar zorgen uit over de komst van de aanvliegroute. “Ik sta hier niet alleen namens Stop4deroute, maar ook namens alle 40.000 mensen die onze petitie hebben ondertekend. Vliegtuigen zien er misschien leuk uit met blauwe, oranje of groene kleuren, maar het zijn gewoon vieze fabrieken die schadelijke stoffen over het land verspreiden.”

Ze pleit voor krimp van de luchtvaart als oplossing en benadrukte dat de overheid zich meer moet richten op betere alternatieven, zoals de trein. Ze is ontevreden over het feit dat de overheid de luchtvaart nog steeds als nationale trots behandelt en roept op tot een verandering in beleid. Na haar betoog klinkt een luid applaus vanuit het publiek.

Om ook richting Den Haag een signaal af te geven zijn handtekeningen ingezameld door actiegroep Stop4deroute. De petitie 'Overheid, stop de vierde aanvliegroute over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland naar Schiphol' wordt op 27 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. De actiegroep hoopt daarmee de politiek in Den Haag nog op andere gedachten te brengen.

Een definitieve beslissing over die vierde aanvliegrouten zal waarschijnlijk pas in 2025 genomen worden, verwacht Rudy Megens van het ministerie.

Deel artikel: