Dit is een nieuwsbericht van
RTV Utrecht

Van Dom tot Dam: fietssnelweg komt dichterbij, maar wat gebeurt er met 'knelpunt Demkabrug'?

Geen files of bomvolle treinen, maar in een mum van tijd met de fiets van hartje Utrecht naar hartje Amsterdam. Over een langgerekte baan zonder een woud aan verkeerslichten. Al jaren wordt erover gesproken, maar de plannen voor de Dom-tot-Damfietsroute krijgen gestalte. Utrecht tekent binnenkort een intentieovereenkomst met het Rijk en de regio.

Er zijn nog heel wat hobbels te nemen voordat je langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar de hoofdstad kan sjezen over de route van zo'n 40 kilometer. Een van de grootste knelpunten is de Demka-spoorbrug tussen Zuilen en industrieterrein Lage Weide. Dit is een cruciale schakel voor een snelfietsroute naar de hoofdstad, maar past in de huidige vorm niet in de plannen.

De opgangen zijn steil en er zijn haarspeldbochten. De fietsoversteek zelf is erg smal: 1,7 meter. Intussen razen de treinen voorbij. Onaangenaam en gevaarlijk, zeggen fietsers die het gebied ook "donker en eng" vinden.

Volgens Roeland Tameling, directeur van Parkmanagement Lage Weide, is het veiligheidsgevoel zeker in het geding. Het zorgt ervoor dat werknemers met de auto komen in plaats van met de fiets.

Sommige mensen weigeren zelfs op Lage Weide te werken volgens Tameling, terwijl bedrijven al het personeel op dit moment kunnen gebruiken. Coolblue, dat ook op Lage Weide zit, maakt geen gebruik van de brug omdat de haarspeldbochten veel te scherp zijn.

Aanpassing van de Demkabrug is dus essentieel voor een fietssnelweg naar Amsterdam. Ingenieursbureau Movares adviseerde eerder dit jaar positief over de technische haalbaarheid om het fietspad te verbreden van 1,7 naar 4 meter. Ook ProRail kan zich hierin vinden. Er is wel een maar: het is een complexe operatie. Verbreding is alleen mogelijk door de brug op specifieke plekken te versterken.

Alternatieven

Het verbredingsplan wordt technisch uitgewerkt met een kostenraming. Maar ook drie andere oplossingen worden onderzocht: een nieuw fietspad met een eigen boog aan de Demkabrug, een fietsbrug naast de Demkabrug en een fietspad aan de naastgelegen Werkspoorbrug. De gemeente Utrecht kan nog niet zeggen welke optie het wordt.

Parkmanagement Lage Weide kan niet wachten tot de Demkabrug onder handen wordt genomen. De doelstelling van het bedrijventerrein is om 5.000 werknemers uit de auto te krijgen en met de fiets naar het werk te laten gaan. "Onder meer uit duurzaamheidsperspectief en om de files te verminderen."

Een van de voorwaarden om dit te bereiken is het aanpakken van de Demkabrug. De helft van de 9.000 werknemers komt namelijk uit de stad en moet over de brug heen.

Spoortunnel Boorstraat

Naast de Demkabrug wordt onder meer gekeken naar een fietstunnel onder het spoor bij de Boorstraat. Ook hier zijn alternatieven onderzocht. De totale kosten van de spoortunnel en de verbreding van de Demkabrug bedragen naar verwachting circa 30 miljoen euro, vermeldt het Regionaal Toekomstbeeld Fiets.

De regio deed eerder een beroep op het Rijk om financieel bij te dragen en een regie- en aanjagersrol te pakken bij de aanleg van de fietssnelweg tussen Utrecht en Amsterdam. Daarbij is gewezen op het "provinciegrensoverschrijdend belang" en het gegeven dat het voor een belangrijk deel gaat om Rijksinfrastructuur.

In juni zegde het Rijk al 103 miljoen toe voor fietspaden, fietsparkeren en een parkeerhub in onder andere Papendorp en Kanaleneiland.

De fiets als oplossing

De fiets speelt een grote rol in de verkeersplannen in de regio. Het vervoersmiddel wordt gezien als een effectieve oplossing voor de uitdagingen op het gebied van klimaat, woningbouw, bereikbaarheid en gezondheid. De ambitie van de provincie Utrecht is om de fiets de aantrekkelijkste en populairste manier van vervoer te maken. Er moet daarom een regionaal netwerk van fietsroutes komen waarbij stations en voorzieningen makkelijk te bereiken zijn.

De provincie Utrecht werkt met de gemeenten en Rijkswaterstaat Midden-Nederland aan snelle verbindingen in Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen, Culemborg, maar ook in Amersfoort, Veenendaal, Hilversum en Woerden. Gewone fietsers, e-bikers, wielrenners en bakfietsers; iedereen kan er gebruik van maken.

De Dom-tot-Damroute moet een belangrijke en veelzijdige route worden tussen en binnen de regio’s Amsterdam en Utrecht. Een intentieovereenkomst met het Rijk en de regio wordt op korte termijn getekend.

"Daarin staan de inhoudelijke, procesmatige en financiële vervolgafspraken", schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een raadsbrief over de mobiliteitsplannen voor de komende jaren. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de gemeente op dit moment nog niet zeggen wat er precies in het document komt te staan. Wordt vervolgd.

Deel artikel: