Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Politicoloog: 'Coalitie van BBB met VVD en CDA in Overijssel geen uitgemaakte zaak'

Als enige provincie in Nederland heeft Overijssel nog niet helder welke kant het uitgaat bij de coalitievorming in de Provinciale Staten. Dat BBB, net als in elke andere provincie van het land in Overijssel de grootste partij, het initiatief neemt en vandaag een tipje van de sluier gaat oplichten is wel duidelijk. Een eerste voorzichtige stap van de BBB richting samenwerking met VVD en de CDA ligt in de lijn van de verwachting. "Maar", zo stelt politicoloog Henk van der Kolk van de Universiteit Twente, "een coalitie van deze drie partijen in het provinciebestuur van Overijssel is nog geen uitgemaakte zaak."

Verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer hebben de afgelopen weken met alle partijen in Provinciale Staten gesproken en de wensen en ideeën van die partijen geïnventariseerd. Zij presenteren vanavond hun advies in de Provinciale Staten. Dan moet enigszins duidelijk worden welke partijen in Overijssel samen het bestuur kunnen gaan vormen voor de komende vier jaar.

'Voorzichtig advies'

Volgens Henk van der Kolk, politicoloog op de Universiteit Twente, zal het een 'voorzichtig advies' zijn. Hij verwacht een aanzet voor een nieuwe coalitie waarin de BBB als 'dominante actor' met 1 tot 3 andere partijen de onderhandelingen gaat starten. BBB heeft 17 zetels en heeft een coalitie van 24 zetels nodig voor een meerderheid in de Provinciale Staten. Een eerste stap over rechts richting VVD en CDA ligt voor de hand, omdat die de uitwerking van de stikstofdoelen en het harde landelijke beleid richting boeren in Overijssel niet zien zitten,

"Of een samenwerking ook meteen gaat lukken is de vraag. BBB heeft een sterke onderhandelingspositie en zal die niet willen weggeven door meteen richting CDA en VVD te rennen als de beoogde coalitiepartner. Want als die partijen het idee hebben dat ze de enige optie zijn, gaan die ook eisen stellen. En de BBB zal vast willen houden aan de eigen speerpunten."

Geen haast

Dat het in Overijssel zo lang duurt, wijst er op dat de BBB het voorzichtig wil aanpakken. "De eerste fase is aftasten wat partijen allemaal willen. In principe hebben alle veertien partijen gezegd dat ze willen samenwerken. Dan moet je eerst argumenten hebben waarom je sommige partijen laat afvallen als onderhandelingspartner. Daarna gaat BBB ook binnen eigen gelederen in overleg wat ze willen en welke kant het op kan. Daar moet je ruim de tijd voor nemen en dat doen ze ook."

Van der Kolk ziet in de BBB vooralsnog een 'serieuze partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die in de coalitievorming stap voor stap aan het werk gaat. "Ze hebben geen haast. Ze hebben ervaren politici aan boord, die zijn overgestapt van CDA en VVD. Ik zie dan ook geen Forum-perikelen ontstaan, want die partij had het vier jaar geleden met allemaal nieuwelingen een stuk lastiger."

Deel artikel: