Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Kampen verlengt tijdelijke noodopvang asielzoekers onder voorwaarden

Kampen verlengt de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in een leegstaand bedrijfspand aan de Industrieweg, onder een aantal voorwaarden. Zo is de verlenging voor maximaal een jaar, zijn overlastgevende asielzoekers niet welkom en moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de kosten van de verkeersveiligheid rondom de noodopvang zorgen.

In het bedrijfspand aan de Industrieweg worden sinds mei vorig jaar asielzoekers opgevangen. Die noodopvang zou maximaal een jaar duren. Maar, stelt het Kamper college, de samenwerking met het COA verloopt goed, er hebben zich geen incidenten voorgedaan die terug te leiden zijn naar de bewoners van de opvang en de urgentie voor opvangplekken blijft hoog.

De noodopvang aan de Industrieweg wordt daarom, op verzoek van het COA, verlengd. Met een jaar, om precies te zijn, tot begin mei 2024. Een eventueel tweede verlenging is niet mogelijk, stelt het college. "De einddatum van de noodopvang is hiermee definitief."

Criteria COA

Het pand kan maximaal 110 ontheemden huisvesten. Het afgelopen jaar werden er echter gemiddeld 80 asielzoekers opgevangen. Dat verschil zit 'm in de criteria die het COA hanteert voor deze locatie, meldt het college. "Zo worden er bijvoorbeeld geen alleengaanden bij grote gezinnen geplaatst om de kans op incidenten of spanningen tussen bewoners te verkleinen en daarmee ook de kans op overlast te reduceren."

Het is een van de voorwaarden die Kampen al eerder heeft gesteld en waar het college bij de verlenging aan vasthoudt. Zo wil de gemeente geen overlastgevende asielzoekers aan de Industrieweg. Ontstaat er toch overlast, dan moet het COA zich inspannen om de betreffende asielzoekers snel over te plaatsen naar een locatie buiten Kampen.

Kamper voorwaarden

Aan die al eerder opgestelde 'Kamper voorwaarden' is nu een nieuwe eis toegevoegd: het COA moet opdraaien voor de kosten van de verkeersveiligheid rondom de noodopvang. Want hoewel er al maatregelen zijn genomen om de verkeerssnelheid aan de Industrieweg bij te stellen van 50 naar 30 kilometer per uur, wordt hier nog altijd te snel gereden.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de verlening. "En ook opnieuw uitgenodigd signalen en ervaringen te delen met het COA en met de gemeente Kampen."

Deel artikel: