Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Na onrust rond paasvuren: Provinciale Staten willen niet dat evenementen lijden onder stikstofproblemen

Het paasvuur, niet weg te denken uit deze deze provincie. Toch kreeg de traditie vorige maand een flinke knauw toen 73 organisatoren een brief op de mat vonden met daarin de opdracht een extern onderzoek uit te laten voeren naar de schadelijke uitstoot van hun vreugdevuur. Provinciale Staten heeft het provinciebestuur gisteren opgedragen er alles aan te doen om de paasvuren door te laten gaan.

Een motie van CDA, PVV, Fractie Mooi Overijssel en Onafhankelijke Conservatieve Liberalen waarin het provinciebestuur werd opgeroepen 'zich maximaal in te zetten dat evenementen niet zullen verdwijnen dan wel inkrimpen door de stikstofproblematiek in Natura2000-gebieden', kreeg steun van bijna alle partijen. Alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Fors kleiner

Aanleiding voor de motie was de opdracht die organisatoren van paasvuren in november kregen van de provincie: doe onderzoek naar de schadelijke uitstoot van paasvuren, bijvoorbeeld naar de uitstoot van stikstof. Niet alleen dreigen paasvuren door de uitkomsten van zo'n onderzoek fors kleiner te worden of zelfs te verdwijnen, ook de kosten voor zo'n onderzoek zijn voor organisatoren van paasvuren een probleem.

"Zo'n onderzoek kost al gauw 400 tot 500 euro. Wij werken hier met vrijwilligers, dus wie gaat dat ophoesten", zei Jos Harmelink, organisator van het paasvuur in Vasse daar vorige maand over.

Ook bij het betalen van de kosten van een zogeheten Aerius-stikstofberekening moeten organisatoren van evenementen worden geholpen, vindt een grote meerderheid van Provinciale Staten. Organisatoren moeten 'maximaal financieel en organisatorisch worden ontzorgd bij de naleving van de verplichtingen die voortkomen uit de Natuurbeschermingswet', stellen de partijen.

Niet verantwoordelijk maken

Provinciale Staten vinden het bovendien niet wenselijk dat vrijwilligers die voor de samenleving in hun vrije tijd evenementen organiseren, verantwoordelijk worden gemaakt voor stikstofberekeningen en andere onderzoeken naar hun evenement. Die evenementen en tradities zijn volgens de partijen van onschatbare waarde voor de Overijsselse samenleving en mogen daarom niet verloren gaan of veel kleiner worden.

Hoewel de onrust rond de paasvuren aanleiding is voor de motie, geven de indieners aan dat ook organisatoren van andere evenementen niet de dupe mogen worden van de stikstofproblematiek. Te denken valt dan aan evenementen als carnavalsoptochten, autocrosses, trekkertrek, kermissen, tentfeesten en bloemencorso's. Het provinciebestuur moet daarbij optrekken met de Overijsselse gemeenten waar de evenementen plaatsvinden.

Deel artikel: