ANP
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Omtzigt wil opheldering over 'onuitlegbare verschillen' stikstofaanpak Nederland en Duitsland

Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt wil van minister Van der Wal opheldering over de - wat hij noemt - "onuitlegbare verschillen" tussen Nederland en Duitsland bij de aanpak van de stikstofproblematiek. Met name aan de grens doen zich situaties voor, waarbij Nederlandse agrariërs te maken hebben met strenge regelgeving die soms enkele tientallen meters verderop niet geldt.

Omtzigt wijst stikstofminister Van der Wal in dat verband onder meer op de situatie in het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld (gemeente Dinkelland).
Aan de Nederlandse zijde hebben boeren te maken met strenge regels en wordt grond vernat, terwijl aan de Duitse kant diepe sloten liggen en nieuwe varkensstallen worden gebouwd.

Zelfstandig Kamerlid Omtzigt stelde de Kamervragen samen met Boswijk (CDA) en Van Campen (VVD).

'Stikstof niet genoemd'

De parlementariërs willen onder meer weten hoe groot de verschillen zijn tussen beide landen en hoe de samenwerking verloopt bij het natuurbehoud. Ook wijzen ze de minister er fijntjes op dat in Nederland wordt gewerkt met de kritische depositiewaarde (KDW) als indicator, terwijl bij onze oosterburen vooral wordt gekeken naar de staat van de natuur. "Stikstof wordt vaak helemaal niet genoemd."

"Kunt u de verschillen in Nederlandse en Duitse aanpak verklaren", aldus de parlementariërs. Daarbij willen de Kamerleden onder meer weten hoe dat zit bij het grensoverschrijdende Natura 2000-gebied Aamsveen bij Enschede.

Opmerkelijke verschillen

Een ander voorbeeld dat ze opvoeren, ligt net over de provinciegrens ter hoogte van het Wooldse Veen bij Winterswijk. Dit gebied ligt gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Duitsland.

Aan de Nederlandse kant wordt de staat van het gebied geclassificeerd als zorgelijk omdat de neerslag aan stikstof te hoog is. Aan de Duitse kant wordt de staat van het gebied geclassificeerd als goed.

Winterswijkse boeren hebben het even verderop gelegen Korenburgerveen als ludiek protest uitgeroepen tot Duits grondgebied, waardoor ze onder een aanzienlijk minder streng regime vallen.

De Kamerleden willen specifiek voor grensgebieden weten hoe de instandhouding wordt vastgesteld en hoe de doelen worden behaald.

Werkbezoeken grensgebied

Omtzigt, Boswijk en Van Campen herinneren de minister aan hun eerdere motie, die vorige maand met grote meerderheid door de Kamer is aangenomen. Daarin wordt de bewindsvrouw opgeroepen meerdere werkbezoeken te brengen aan agrariërs, die dicht tegen de Duitse grens aan wonen. Ze dringen bij de minister aan om op korte termijn drie van deze werkbezoeken aan de grensregio te brengen en dan in gesprek te gaan met boeren, bestuurders, Kamerleden en na afloop de pers.

Stikstofdebat

Pieter Omtzigt wil bovendien samen met onder anderen Caroline van der Plas (BBB) dat de Tweede Kamer in augustus terugkeert van het zomerreces voor een stikstofdebat. Daarin staan de ambtelijke berekeningen centraal, waaruit zou blijken dat de stikstofaanpak van het kabinet goedkoper, efficiënter en minder streng zou kunnen.

Deel artikel: