RTV Oost
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Provincie Overijssel vindt stikstofplannen kabinet 'onhaalbaar' en trekt eigen plan

De provincie Overijssel vindt de stikstofplannen die het kabinet vrijdag presenteerde 'onhaalbaar en 'niet passend' bij de aanpak die Overijssel wil. Bovendien wordt getwijfeld aan de betaalbaarheid van de kabinetsplannen. Overijssel gaat daarom door met zijn eigen plannen om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot te verminderen.

Overijssel neemt daarbij naar eigen zeggen "de ruimte om af te wijken van de stikstofdoelen zoals door het kabinet zijn gegeven en te komen tot een aanpak die logischer en realistischer is, afgestemd met andere opgaven en over een reëlere tijdsperiode."

Draagvlak verdwenen

"Als provincie Overijssel zijn we doordrongen van de noodzaak om de stikstofuitstoot fors te verminderen", schrijft het provinciebestuur. Maar, zo wordt gezegd: de gevolgen van de plannen die het kabinet vrijdag presenteerde zijn 'enorm', en die plannen hebben de bereidheid om mee te denken aan natuurontwikkeling 'als sneeuw voor de zon' doen verdwijnen. "Terwijl draagvlak juist essentieel is om de grote opgave waar we voor staan te klaren."

Gedeputeerde Ten Bolscher van Landbouw geeft een toelichting op de brief:

Gedeputeerde Ten Bolscher legt uit waarom provincie eigen plan trekt bij stikstofplannen kabinet

Twee jaar geleden startte de provincie met een eigen, ‘gebiedsgerichte aanpak stikstof’. "Waar tot afgelopen vrijdag constructief werd samengewerkt, is nu amper nog bereidheid verder te werken aan vermindering van de stikstofuitstoot", schrijft de provincie. "Kortom, in Overijssel leiden de kabinetsbrieven tot stagnatie waar versnelling juist zo broodnodig is."

Perspectief ontbreekt

Daarvoor ziet het provinciebestuur een aantal redenen. Zo noemt Overijssel de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen in bepaalde gebieden - vooral in en rondom natuurgebieden, 'in veel gevallen niet realistisch'. De kabinetsplannen zijn volgens de provincie bovendien 'niet afgestemd op de lokale situatie en onhaalbaar', temeer omdat perspectief voor de landbouw zou ontbreken

Alles overziend zijn de huidige plannen van het kabinet voor Overijssel in de voorgestelde vorm onhaalbaar

Provincie Overijssel

Ook worden de stikstofdoelen volgens de provincie vooralsnog 'eenzijdig' bij de landbouwsector neergelegd, en wordt in de plannen geen rekening gehouden met de leefbaarheid, werkgelegenheid en bestaanszekerheid in het landelijk gebied.

"Alles overziend zijn de huidige plannen van het kabinet voor Overijssel in de voorgestelde vorm onhaalbaar. (...) Maar in Overijssel gaan wij ondertussen niet op onze handen zitten", schrijft de provincie. "Wij gaan daarom door met onze eigen aanpak zoals we dat al doen. Samen met onze ondernemers, inwoners en andere partijen."

ANP
Boeren komen in de knel door stikstof

Volgens de provincie hebben de afgelopen jaren laten zien dat er ook resultaat gehaald kan worden met die eigen 'breed gedragen Overijsselse aanpak'.

Ook agrarische sector centraal

De provincie zegt van de Rijksoverheid een aanpak te verwachten waarbij 'alle sectoren bijdragen aan de oplossing', waarbij er 'ook aandacht is voor de sociaal maatschappelijke gevolgen' van de opgaven. En waarin 'veel ruimte' is voor maatwerk, waarbij met betrokkenen wordt samenwerkt om de natuur te herstellen. En dat die betrokkenen 'waar nodig volledig schadeloos worden gesteld'.

Daarnaast stelt de provincie een Rijksaanpak te verwachten waarin - naast een gezonde natuur - ook een 'vitaal en dynamisch platteland, en een duurzame, toekomstbestendige agrarische sector die voedsel produceert' centraal staat.

Deel artikel: