Dit is een nieuwsbericht van
NH
Aangepast

Meerderheid akkoord met komst asielvilla Heemstede: deel publiek loopt boos weg

De gemeenteraad van Heemstede is donderdagavond akkoord gegaan met het opvangen van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen in het pand aan de Heemsteedse Dreef 156. Wel wordt het aantal vluchtelingen lager dan eerder gedacht. Niet maximaal 25, maar zestien jongeren krijgen straks een plek in de asielvilla.

De publieke tribune zat voor de stemming nog vol

Wethouder Sam Meerhoff van de PvdA kwam direct aan het begin van de vergadering met de aap uit de mouw: het college zet niet langer in op maximaal 25 jonge vluchtelingen, maar in eerste instantie op zestien. Als na tien maanden blijkt dat er weinig tot geen overlast is, kan dat aantal nog verhoogd worden tot maximaal twintig jonge vluchtelingen.

Na overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek dat ook goed mogelijk. En daarmee volgen burgemeester en wethouders een door coalitiepartij CDA ingediend amendement. Een amendement is een wijziging in een officieel document.

Het raadsvoorstel om het pand aan te kopen en te verhuren aan het COA, werd met de krapst mogelijke meerderheid aangenomen. Elf raadsleden stemden voor, tien stemden tegen het voorstel.

Publiek beent boos weg

De twee grootste partijen in de raad, VVD en HBB, stemden tegen het voorstel van burgemeester en wethouders. De VVD liet als grootste coalitiepartij weten 'met pijn in het hart' een tegenstem uit te brengen. Struikelpunten voor de liberalen zijn de gevreesde waardedaling van woningen in de buurt en de gebrekkige communicatie door de gemeente.

Uit de stemverklaring van HBB (Heemsteeds Burger Belang) bleek dat die partij ook zestien vluchtelingen nog teveel vindt. Na de stemming verliet een groot deel van de aanwezigen demonstratief de publieke tribune. Burgemeester Nienhuis moest eerder al een aantal keer ingrijpen toen er luid applaus of afkeurend gemor vanuit het publiek kwam.

Een aantal omwonenden verzet zich tegen de komst van asielzoekers. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden vooral het eerder genoemde aantal van twintig tot 25 vluchtelingen teveel. Bovendien vrezen ze planschade. Dat is een technische term waarmee bedoeld wordt dat de woningen in de buurt in waarde dalen door toedoen van de overheid.

Ik ben blij voor de mensen die hier opgevangen worden

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA

CDA-fractievoorzitter Oscar Boeder diende samen met D66, PvdA en GroenLinks een amendement in op het raadsvoorstel van het college. Die wijzigingen werden met een krappe meerderheid aangenomen, waarna ook het voorstel van burgemeester en wethouders het nipt redde.

Boeder was na afloop tevreden: "Ja, ik ben blij voor de mensen die opgevangen moeten worden in Heemstede. Tegelijkertijd maak ik me ook zorgen om de verantwoordelijkheid die je nu als gemeente hebt om dit tot een succes te maken. Vooral ook voor en met de omwonenden."

Dat de VVD als grootste coalitiepartij tegen het voorstel stemde, ziet Oscar Boeder als een opdracht voor de toekomst: "Hieruit blijkt dat je als coalitiepartijen heel goed met elkaar in gesprek moet blijven. Hoe je het bij volgende opvanglocaties beter kunt doen richting omwonenden, zodat je deze situatie niet meer krijgt."

De CDA-voorman is vooralsnog niet bang dat ook in Heemstede de coalitie stukloopt op een asielvraagstuk. Burgemeester en wethouders kunnen nu verder met de aankoop van het pand. Daarna volgt een verbouwing en wordt het pand verduurzaamd. In de loop van volgend jaar kunnen de eerste jonge vluchtelingen er dan terecht.

Deel artikel: