Dit is een nieuwsbericht van
NH
Aangepast

Provincie legt Tata Steel alweer dwangsom op en dreigt met sluiting

Tata Steel krijgt een derde en mogelijk laatste dwangsom opgelegd voor de twee zeer vervuilende kooksfabrieken op het terrein. De kooksfabrieken produceren met enige regelmaat zogeheten rauwe kooks, wat voor veel overlast en schadelijke uitstoot zorgt. Twee eerdere dwangsommen hadden weinig effect, en voor de provincie begint de maat vol te raken. Als Tata Steel niet op korte termijn stappen zet om rauwe kooks helemaal te voorkomen, kan de vergunning voor de kooksfabrieken ingetrokken worden.

Kooksfabriek Tata Steel

Bij de kooksfabrieken van Tata Steel - er zijn er twee - worden kooks (of 'cokes') gemaakt van kolen. Kooks worden gemaakt door vermalen steenkool te verhitten. Daardoor ontstaat een zuiverdere brandstof, die op verschillende manieren worden ingezet in het staalproces.

Volgens Tata Steel is dat een complex proces. Soms ontstaan er zogeheten 'ongare kooks'. Dat gebeurt als de oven waarin de kooks gemaakt worden, niet gelijkmatig verwarmt. Rauwe of ongare kooks zorgen voor stankoverlast voor de omgeving, omdat er methaan en teer vrijkomt bij het proces.

Maatregelen

Tata Steel geeft zelf aan dat ze maatregelen hebben genomen om het ontstaan van rauwe of ongare kooks te beperken, maar dat het niet mogelijk is om het volledig te voorkomen. De provincie erkent dit in een eigen onderzoek naar de vergunning voor de kooksfabrieken. Onderzoekers gaven daarin al aan dat het zeer moeilijk is voor Tata Steel om de vergunning na te leven.

De kooksfabrieken zijn roemrucht: ze worden gezien als de grootste overlastgevers in de regio. Naast geuroverlast stoten de twee fabrieken ook de meeste kankerverwekkende PAK's uit. Verschillende partijen, waaronder de Dorpsraad Wijk aan Zee en milieuorganisaties, sturen al langer aan op de vervroegde sluiting van een van de twee kooksfabrieken. Over dat voorstel werd onlangs gestemd in de Tweede Kamer, maar de motie kon niet op een meerderheid rekenen. Tata Steel zelf wil de fabriek pas in 2035 te sluiten.

In 2020 en 2021 werden al dwangsommen opgelegd voor het ontstaan van rauwe of ongare kooks. Deze zijn inmiddels allebei vol gelopen, wat betekent dat de maximale boete is opgelegd. Voor gedeputeerde Jeroen Olthof is de maat inmiddels vol: er wordt onderzocht of, als de derde dwangsom is volgelopen, de vergunning kan worden ingetrokken.

met een oud-medewerker van kooksfabriek 2. Hij deed een boekje open over de vervuiling van de fabriek en hoe hij collega's ziek zag worden. Jos werkte 38 jaar lang in de kooksfabriek.

Oud-medewerker Kooksfabriek 2 pleit voor radicale verandering

Deel artikel: