Dit is een nieuwsbericht van
L1mburg
Aangepast

Conclusie onderzoekers: sluiting beste optie voor MAA

Sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA) is voor Limburg het meest gunstige scenario.

Dat is de conclusie van een zogeheten maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) in opdracht van de provincie. Het gaat wel nog om een conceptversie.

Vrachtvluchten

Volgens de onderzoekers komen de baten van de vrachtvluchten vooral buiten de provincie terecht. De provincie profiteert er in de diverse groeiscenario's relatief weinig van.

200 kilometer verder

20 procent van de vracht heeft een bestemming binnen een straal van 100 kilometer rondom het vliegveld in Beek. Terwijl voor 75 procent een bestemming heeft die meer dan 200 kilometer ver weg ligt. "Het grootste gedeelte van het welvaartseffect komt terecht in overig Nederland", zo staat in het MKBA.

MKBA

Het MKBA is opgesteld onder leiding van een economische instituut van de Universiteit van Amsterdam (SEO). Dat heeft de kosten en baten van diverse groeiscenario's onderzocht. Waaronder groei als de hinder voor omwonenden afneemt. Plus de sluiting van MAA. Het concept is toegestuurd aan alle betrokkenen voor reacties en commentaar. Daarna komt er een definitieve versie.

Kosten

In het concept wordt wel benadrukt dat ook sluiting van MAA geld kost en de hoogte daarvan een marge heeft die ligt tussen de 98 en 142 miljoen euro. Dat heeft te maken met de eventuele nieuwe herbestemming. Zoals een zonnepark, een bedrijventerrein of een woonwijk. Kosten die gemaakt moeten worden zijn de sloop- en saneringskosten, een sociaal plan voor de werknemers en het uitkopen van drie aan de luchthaven gerelateerde bedrijven.

De kosten zijn op de korte termijn ook hoger dan het openhouden van MAA maar over een veel langere periode naar verwachting lager. Bovendien blijft de eventuele winstmarge van het vliegveld beperkt.

Banen

De onderzoekers stellen dat MAA momenteel zorgt voor 1080 directe en indirecte banen. Bij de diverse groeiscenario’s neemt dat aantal toe terwijl het onzeker is hoeveel werkgelegenheid een alternatieve bestemming oplevert. In het concept-MKBA staat ook nog dat sluiting van MAA een negatief effect kan hebben op Maastricht als congresstad. Met name bezoekers van de kunst- en antiekbeurs TEFAF maken gebruik van het vliegveld.

Verder hebben ze berekend dat het effect op het klimaat van sluiting niet groot zal zijn omdat passagiers en vrachtmaatschappijen dan uitwijken naar andere luchthavens.

Op 3 juni moet het Limburgs Parlement een definitief besluit nemen over de toekomst van MAA. De provincie is momenteel zowel eigenaar als exploitant van het vliegveld.

Deel artikel: