Dit is een nieuwsbericht van
RTV Noord

Provincie Groningen wil ‘de beste democratie ter wereld’ worden

Meer en vooral betere inspraak van Groningers in plannen van de provincie. Dat is wat Groningen wil met een nieuw project, getiteld ‘Expeditie Participatie’. De ambitie is om ‘de beste democratie ter wereld’ te worden.

In een klein zaaltje in het provinciehuis in Stad vertelt Liesbeth van de Wetering, programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur bij de provincie, donderdag enthousiast over deze ambitie.

Verplichting van het Rijk

In een tijd dat het vertrouwen in de politiek en de overheid laag is, zijn provincies door het Rijk verplicht om beleid op te stellen dat als doel heeft om inwoners meer bij plannen van de provincie te betrekken. Dat wordt ook wel participatie genoemd. Die plannen kunnen gaan over windmolens of zonneparken, over nieuwe wegen of natuur.

'Laten we de lat hoog leggen'

De provincie wil in het project ‘Expeditie Participatie’ uitzoeken wat de beste manier is om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten. Van de Wetering: ‘De leus ‘Beste democratie ter wereld’ hebben we bedacht om onszelf uit te dagen en te durven dromen over hoe je mensen in een ideale situatie bij de plannen van de provincie betrekt. Laten we de lat hoog leggen.’

Concrete doelen heeft de provincie daarbij nog niet voor ogen.

Democratietop op 8 juni

Wel worden er de komende tijd drie bijeenkomsten georganiseerd, te beginnen met een Democratietop op 8 juni. ‘We nodigen op die dag gericht mensen uit die al vaker iets hebben gezegd over hoe de Groningse democratie eruit zou moeten zien.’ Met hen wordt nagedacht over wat er voor nodig is om de beste democratie ter wereld te worden.

Wandelend in gesprek

Op 14 juni is er De Jonge Expeditie, waarin jongeren erover nadenken hoe zij beter vertegenwoordigd kunnen worden. En op 9 juli is er een wandelexpeditie in de omgeving van Woldendorp en Hellum. Van de Wetering: ‘Wandelend, in de kerk, in het dorpshuis en bij de voetbalkantine spreken we met Groningers over wat er nodig is om samen te werken aan een goede woon- en leefomgeving.’

Het draait om vertrouwen

Een woord dat in het gesprek met Van de Wetering vaak valt is 'vertrouwen'. Het vertrouwen in politiek en overheid is de afgelopen jaren flink gedaald. Met ‘Expeditie Participatie’ probeert de provincie het vertrouwen weer te vergroten. Volgens Van de Wetering kan dat door te laten zien dat de inbreng van burgers er toedoet, en dat de burger zelf het verschil kan maken in zijn of haar omgeving.

Toch is de overheid de afgelopen jaren regelmatig onbetrouwbaar gebleken, met de aardbevingsproblematiek en het toeslagenschandaal als krachtige voorbeelden daarvan. En deze week ligt de betrouwbaarheid van premier Rutte opnieuw onder vuur vanwege sms'jes die hij verwijderde. Moet de overheid eerst niet gewoon haar werk goed doen en daar transparant over zijn?

'Mensen willen graag invloed'

‘We hebben onderzoeken laten doen, waaruit blijkt dat het vertrouwen in de politiek minder is. Maar als je mensen vraagt of ze invloed willen hebben op het beleid in hun gemeente of provincie, dan geeft een hoog aandeel aan dat ze dat graag willen', zegt Van de Wetering.

'Daarom is het ook belangrijk dat de overheid een relatie en vertrouwen opbouwt met haar inwoners, want anders weet je ook niet wat je moet leveren.’

Deel artikel: