Dit is een nieuwsbericht van
Omroep Gelderland

Zeer zeldzame bijen ontdekt in Arnhem

De zeer zeldzame slanksprietmaskerbij en braamtronkenbij hebben zich in Arnhem gehuisvest. Dat blijkt uit onderzoek van EIS-Kenniscentrum. In totaal zijn er 134 soorten wilde bijen in Arnhem. Daarvan staan 24 soorten op de rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten.

Bijenkenners dachten dat de slanksprietmaskerbij uit Nederland verdwenen was, omdat het diertje al lang niet meer was gezien. De braamtronkenbij is zelfs nooit eerder in Nederland aangetroffen.

Bijvriendelijkste gemeente

De gemeente Arnhem had zelf om het onderzoek gevraagd. Vorig jaar werd Arnhem uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente. Wethouder Marco van der Wel noemt de vondst van de zeldzame bijen "een bekroning voor ons harde werk en een aanmoediging om het nog beter te doen".

Het onderzoek is gedaan op vier plekken in Arnhem: Meinerswijk Zuid, Park Immerloo/Huissensedijk, Bos de Waterberg en Koningsheide-West. Het onderzoek zal in volgende jaren op andere plekken in de stad plaatsvinden.

Leefgebied wilde bijen verbeteren

Arnhem gaat de leefgebieden van de wilde bijen verbeteren. Zo wordt de oppervlakte van grasland met bloemen uitgebreid. Deze gebieden worden ecologisch gemaaid. Dat wil zeggen dat het gras zo gemaaid wordt dat er hoogteverschillen in het gras ontstaan. Daarin kunnen bloemen de bijen voedsel bieden. In de parken komen meer struiken die in het voor- en najaar bloeien, zodat bijen ook in die seizoenen genoeg voedsel hebben. Met het aanleggen van bosranden en hagen in de parken en bossen wordt ook zandgrond een leefbaar gebied voor de bij gemaakt.

Van der Wel: "We blijven werk maken van de bij. Daarvoor gaan we binnenkort ook in gesprek met Arnhem Zoemt, de Imkervereniging Arnhem Velp en de stichting Vitale Biotopen. We breiden samen met hen de leefgebieden uit. Het gaat goed, maar er is nog een wereld te winnen."