Dit is een nieuwsbericht van
Omrop Fryslân
Aangepast

Onderzoek: grutto's leren de vliegroute naar het zuiden van soortgenoten

Grutto's leren van soortgenoten de vliegroute naar hun overwinterplek in Zuid-Europa of Afrika. Dat blijkt uit het gemeenschappelijke promotieonderzoek van Jelle Loonstra en Mo Verhoeven voor Rijksuniversiteit Groningen. Voor het onderzoek zijn grutto's uit het zuidwesten van Fryslân onderzocht.

Tot nu toe werd ook wel gedacht dat de 'routekaart' naar het zuiden toe in de genen van de vogels was ingebakken. Maar dat blijkt dus net wat anders te liggen.

Twee groepen: Fryslân en Polen

De twee onderzoekers hebben een groep Friese grutto's in gevangenschap uit het ei laten komen en laten opgroeien. Daarna is de groep grutto's in tweeën gesplitst: het ene deel is weer in het zuidwesten van Fryslân losgelaten en het andere deel is losgelaten in een gebied in Polen waar ook grutto's broeden.

Leren van soortgenoten

Het bleek dat de naar Polen verhuisde vogels dezelfde route naar het zuiden namen als de andere volwassen vogels in Polen. en dat terwijl de in Fryslân gebleven grutto's dezelfde route namen die de andere Friese grutto's ook namen. "Ze leren waarschijnlijk van hun soortgenoten maar misschien ook wel van de rest van de omgeving," zegt Jelle Loonstra.

Zendertjes

Het onderzoek is verricht met behulp van kleine zendertjes op de kuikens en volwassen vogels. Daarmee konden ze nauwkeurig worden gevolgd. Hieruit bleek ook dat grutto's trouw zijn aan hun plekken voor het broeden en overwinteren. Jaar op jaar keren grutto's naar dezelfde locaties terug.

"Met ons onderzoek maken wij de biologische puzzel rond de grutto weer een klein beetje completer," zegt Verhoeven. "Als je deze en andere weidevogels beter wilt beschermen, zal je dat soort informatie rond de 'demografie' en dus ook rond het trekgedrag van de vogels moeten begrijpen."

Deel artikel: